Ca l'Agustí

Joan Serra Feixes + Margarida

1 fill

Pares Avis

Informació del Grup Familiar
Casament religiós 1565

Residència
Nombre de fills
6

Nota: Pere (hereu), Joan, Caterina, Margarida, Jerònima i Magdalena. A banda de l'hereu, la resta de fills es casaren amb descendents de cases de pagès de l'entorn: les Feixes de Coaner, Farrés de la Molsosa, Oliveres de Fals i Torra de Boixadors.
Darrera modificació 7 Agost 201621:56:16

Autor: Toni Planas Vilà