Cal Canonge

Mapa genealògic de Jaume Vilà


surten 0 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
1 persona no té dades de l’indret de naixement: Jaume Vilà.