Ca l'Agustí

Mapa genealògic de Serafina Massana Martorell


surten 5 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
1 persona no té dades de l’indret de naixement: Jacint Martorell.