Ca l'Agustí

Mapa genealògic de Celdoni Soldevila Puigdellívol


surten 5 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
10 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Celdoni Soldevila Puigdellívol, Joan Soldevila Becardit, Joan Puigdellívol Serra, Isidre Soldevila, Esperança Becardit, Josep Garriga, Marianna , Joan Puigdellívol, Joan Farell, Maria .