Ca l'Agustí

Mapa genealògic de Pere Serra


surten 4 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
3 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Margarida , Joan Serra, Angelina .