Cal Canonge

Mapa genealògic de Rosa Vilanova Graner


surten 9 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
6 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Bartomeu Graner Planes, Maria Moliner Candàliga, Josep Graner, Maria Planes, Francesc Moliner, Maria Candàliga.