Cal Canonge

Mapa genealògic de Isidre Vilà Vilanova


surten 12 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
3 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Agnès Torras, Josep Casals, Maria Viladès.