Cal Canonge

Mapa genealògic de Gabriel Vilà


surten 0 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
3 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Gabriel Vilà, Jaume Vilà, Isabel .