Ca l'Agustí

Mapa genealògic de Raimunda «Ramona» Serra Vallès


surten 5 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
2 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Sebastià Serra, Teresa Gras.