Ca l'Agustí

Mapa genealògic de Maria Planas Bardès


surten 8 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
5 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Joan Planas Canals, Josep Carné Pubill, Maria Selva, Isidre Sarri, Caterina Vardès.