Ca l'Agustí

Mapa genealògic de Joan Planas Carné


surten 6 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
5 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Joan Planas Canals, Josep Carné Pubill, Maria Selva, Francesc Planas Sitjàs, Magdalena Canals.