Ca l'Agustí

Mapa genealògic de Joan Planas Soldevila


surten 6 persones, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
7 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Joan Planas Canals, Francesc Planas Sitjàs, Magdalena Canals, Pere Màrtir Planas Serra, Francesc Soldevila Puigdellívol, Joan Palà, Teresa Rodorera.