Ca l'Agustí

Mapa genealògic de Maria Rovira Puig


surt 1 persona, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
2 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Ramon Rovira, Francesca Puig.