Cal Canonge

  • Utilitza disseny compacte

Arbre interactiu de Lluïsa Vilanova Forner

Lluïsa Vilanova Forner 1781
Josep Vilanova Cols 17511808
Celdònia Forner Serra 17551828
Marc Vilanova 17141760
Lluïsa Cols Fornell 17251760
Joan Vilanova 1763
Rosa Sala 1763
Joan Cols Pujol 16821736
Maria Fornell 1713
Miquel Cols 16361699
Maria Pujol Cortina 16281709
Joan Fornell 1713
Maria 1713
Urbici Forner Alsina 17251828
Maria Rosa Serra Bolsegura 17211828
Jaume Forner Arnaus 17001755
Mariànglea Alsina 1755
Josep Forner Alsina 16661722
Maria Àngela Arnaus 1722
Manuel Alsina
Margarida
Víctor «Llestanosa» Serra Comes 16911755
Celdònia Bolsegura Torrabadella 1755
Víctor «Llestanosa» Serra Savés 16231716
Maria Comes Company 16601716
Valentina «Llestanosa» Vilajossana Llestanosa 16271681
Miquel Bolsegura 1716
Mònica Torrabadella 1717