Cal Canonge

  • Utilitza disseny compacte

Arbre interactiu de Ramon Vilanova Graner

Ramon Vilanova Graner 1840
Ramon Vilanova Forner 17971853
Maria Rosa Graner Moliner 18071856
Josep Vilanova Cols 17511808
Celdònia Forner Serra 17551828
Marc Vilanova 17141760
Lluïsa Cols Fornell 17251760
Joan Vilanova 1763
Rosa Sala 1763
Joan Cols Pujol 16821736
Maria Fornell 1713
Urbici Forner Alsina 17251828
Maria Rosa Serra Bolsegura 17211828
Jaume Forner Arnaus 17001755
Mariànglea Alsina 1755
Víctor «Llestanosa» Serra Comes 16911755
Celdònia Bolsegura Torrabadella 1755
Bartomeu Graner Planes 1828
Maria Moliner Candàliga 1828
Josep Graner
Maria Planes
Francesc Moliner
Maria Candàliga