Ca l'Agustí

Planas Bonsfills

Name
Planas Bonsfills
Surname
Planas Bonsfills (Planas, Bonsfills)
Death of a motherCaterina Bonsfills
after 1634

Death of a sonJosep Planas
June 30, 1722
Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT
Latitude: N41.800 Longitude: E1.743

Note: Les despeses de l'enterrament pujaren a 2 lliures, 11 sous, sense que se servís dinar, però sí coques; a més, es donaren 17 sous de caritat. I els de funeral, sense donar dinar ni coques, a 3 lliures, 8 sous. El dinar i distribució de coques constituïen un costum ancestral rigorosament establert, de tal manera que si no s'observava, els drets de parròquia eren més alts.
Description
Generació indocumentada

Note: El següent Planes documentat després de la família Pere Planes i Caterina Bonsfills, és un Josep que…
Last change April 21, 201909:46:29

by: Toni Planas Vilà
Description
El següent Planes documentat després de la família Pere Planes i Caterina Bonsfills, és un Josep que figura en diversos documents esmentats per Joan Planes a “Les Planes de Sant Mateu” que no hem localitzat i altres als que hem tingut accés, senyalats amb (*) 1680 1r empenyorament de Josep Planas 1691 3r empenyorament de Josep *1697 Òbit de Gabriel Planas 1701 Capbreu de Les Planes *1702 Òbit de Salvador i Francesca (albats) fill de Josep Planas i Caterina *1705 Òbit de Valentí fill de 14 anys fill de Josep i Caterina Planes de la casa de les Planes. 21/11/1721 Testament on declara hereva Caterina (neta) per la mort del fill Gabriel *27/11/1721 Òbit de Caterina *1721 Índex testament de Josep Planas 1722 Defunció de Josep Planas. Considerant que aquest Josep nasqués just haver testat Caterina Bonsfills (1634) quan el seu marit Pere en tenia no menys de 60 (era major de 25 anys quan el seu pare va testar el 1599), hauria tingut fills als 57 anys (Valentí nat el 1691) i viscut uns 88. No resulta versemblant i ens porta a creure que hi ha una generació entre la família Pere Planes-Caterina Bonsfills i la de Josep Planas-Caterina de la que no disposem prou informació.